Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* h-index i10-index
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 436 8 7
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 124 6 4
Καραγεώργος Αντώνιος https://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 2074 18 29
Καραγκούνη Γλυκερία https://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 560 11 12
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 795 13 21
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 167 7 4
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 561 8 8
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 472 10 10
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 448 10 10
Χασιώτης Χρήστος https://scholar.google.com/citations?user=u7FAf4cAAAAJ&hl=el 396 10 10
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος https://scholar.google.com/citations?user=98vDZrAAAAAJ&hl=el 469 11 13
ΣΥΝΟΛΟ 6502 112 128

 

*Μέχρι 9.9.2022