Οι διδάσκοντες του  ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» είναι υψηλού επιστημονικού κύρους και εξειδίκευσης, καταξιωμένοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πλούσιο διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τα βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια. 

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Member Image

Βραχνάκης Μιχαήλ

Καθηγητής & Διευθυντής ΠΜΣ

Γνωστικό αντικείμενο: "Λιβαδοπονία"
mvrahnak@uth.gr
📞 24410 64726

Member Image

Καραγεώργος Αντώνιος

Καθηγητής

"Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου"
karageorgos@uth.gr
📞 24410 64712

Member Image

Μπίρτσας Περικλής

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Βιολογία Άγριας Πανίδας"
birtsas@uth.gr
📞 24410 64710>

Member Image

Νταλός Γεώργιος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου"
gntalos@uth.gr
📞 24410 64747

Member Image

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου - Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου"
papadio@uth.gr
📞 24410 64732 & 24410 64741

Member Image

Σκαρβέλης Μιχαήλ

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση Ξύλου)
skarvelis@uth.gr
📞 24410 64743

Member Image

Καζόγλου Ιωάννης

Αναπληρωτής Kαθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση βόσκησης σε υγροτοπικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές"
ykazoglou@uth.gr
📞 24410 64706

Member Image

Καραγκούνη Γλυκερία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: "Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογίες Παραγωγής"
karagg@uth.gr
📞 24410 64740

Member Image

Τρίγκας Μάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Δασική Οικονομική και Καινοτομία"
mtrigkas@uth.gr
📞 24410 64721

Member Image

Νινίκας Κωνσταντίνος

ΕΔΙΠ

Γνωστικό αντικείμενο: "Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα"
kninikas@uth.gr
📞 24410 64736

Member Image

Ιακωβόγλου Βαλασία

ΠΔ 407/80

Γνωστικό Αντικείμενο: "Αποκατάσταση/Διατήρηση των Οικοσυστημάτων"
viakovoglou@uth.gr

Member Image

Κουτσιανίτης Δημήτριος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

dkoutsianitis@uth.gr

Β. Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων του Παν/μίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, κ.α.

Member Image

Δρ. Κακούρος Π.

Ειδικός επιστήμονας

Ελληνικο Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και αστικού πρασίνου

Member Image

Δρ. Χασιώτης Χ.

Διευθυντής Εταιρίας «αιθέριο»
ειδικός σε θέματα αρωματικών φυτών
chasioti@for.auth.gr
📞 23920 92221

Member Image

Δρ. Στάρα Καλλιόπη

Ερευνήτρια

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
kallio21@hotmail.com
📞 26510 77448

Member Image

Δρ. Χουβαρδάς Δ.

ΕΔΙΠ

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Member Image

Δρ. Μπορμπουδάκης Δημήτριος

Εντεταλμένος Ερευνητής

School of Anthropology and Conservation, University of Kent
bormpd@gmail.com

Member Image

Δρ. Κλεφτογιάννη Βασιλική

Βιολόγος

Υπεύθυνη Συμμετοχικής Επιστασίας Γης
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
klefto.vicky@gmail.com
📞 210 5241903

Member Image

Δρ. Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Οικονομική και Καινοτομία
kodafype@for.auth.gr
📞 2310 992692