Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη:
23.10.2020

Λήξη:
30.1.2020

Εξεταστική περίοδος

Φεβρουαρίου

5-13.2.2021

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 27.2.2020​

Λήξη:
12.6.2021

Εξεταστική περίοδος:

Ιουνίου

18-26.6.2021