Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής
Το 35% των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία" μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως μέσω σύγχρονων πλατφορμών online εκπαίδευσης.

Σκοπός


Κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η:
α) Δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων,
β) Προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και
γ) Προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Untitled design 2

Γνωρίστε το ΠΜΣ

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3685/03.09.2020 τ’Β και λειτουργεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ είναι το Μοναδικό Μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται σε όλα τα σύγχρονα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας που αυτά συντηρούν όπως δάση, λιβάδια, υγρότοπους και θηραματικά είδη, στην τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στο μάρκετινγκ βιοπροϊόντων, στις επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων όπως μανιτάρια, ρητίνη και αρωματικά φυτά, στη διαχείριση του αστικού πρασίνου, του οικοτουρισμού, στις σύγχρονες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών πόρων και στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διεθνής συνάντηση στα πλαίσια του έργου TranSuMan

Την Πέμπτη και Παρασκευή 1-2 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών...
Read More

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/26.10.2022 (θέματα 4 ο και 5 ο ) απόφαση της...
Read More

Το Π.Μ.Σ “Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιο-οικονομία” στο Days of Art in Greece

Το ΠΜΣ "ΠΟΛΥΒΙΟ" συμπεριλήφθηκε στο Days of Art in Greece, παροτρύνοντας και άλλους υποψηφίους να...
Read More

Λεπτομέρειες σχετικά με το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα διατρέχοντάς την ή να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο 6946281442 (mvrahnak@uth.gr) ή τον γραμματέα του ΠΜΣ κ. Αθανάσιο Κυριάκη στο 24410-64730 (msc-forest.fwsd@uth.gr).

Θα σας υποδεχτούμε με χαρά στο ΠΜΣ, ώστε δουλεύοντας μαζί να εδραιώσουμε μία μακρόπνοη σχέση συνεργασίας, τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον τομέα της περαιτέρω έρευνας!

Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις επιδιώξεις σας!

Καθηγητής Μιχάλης Βραχνάκης

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών