Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνείστε μαζί μας

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνείστε μαζί μας

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνείστε μαζί μας

Σας καλωσορίζουμε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία (ΠΟΛΥΒΙΟ) (MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνείστε μαζί μας

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3685/03.09.2020 τ’Β και λειτουργεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται σε όλα τα σύγχρονα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας που αυτά συντηρούν όπως δάση, λιβάδια, υγρότοπους και θηραματικά είδη, στην τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στο μάρκετινγκ βιοπροϊόντων, στις επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων όπως μανιτάρια, ρητίνη και αρωματικά φυτά, στη διαχείριση του αστικού πρασίνου, του οικοτουρισμού, στις σύγχρονες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών πόρων και στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:

  • δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων,
  • προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και
  • προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Στο ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ διδάσκουν αναγνωρισμένοι επιστήμονες από τον χώρο των ΑΕΙ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι φοιτητές επωφελούνται τόσο από τις εκπαιδευτικές εκδρομές όσο και από επιστημονικές ημερίδες που διοργανώνουμε σε θέματα αιχμής. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για να απευθύνονται σε νέους επιστήμονες αποφοίτους Τμήματων Δασολογίας, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ή συναφούς ειδικότητας, αλλά και διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Τμημάτων Γεωπονίας, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος.
contact
Λεπτομέρειες σχετικές με το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα διατρέχοντάς την ή να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου στο 6946281442 (mvrahnak@uth.gr) ή τον γραμματέα του ΠΜΣ κ. Αθανάσιο Κυριάκη στο 24410-64750 (msc-forest.fwsd@uth.gr).

Θα σας υποδεχτούμε με χαρά στο ΠΜΣ, ώστε δουλεύοντας μαζί να εδραιώσουμε μία μακρόπνοη σχέση συνεργασίας, τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον τομέα της περαιτέρω έρευνας!

Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις επιδιώξεις σας!

Καθηγητής Μιχάλης Βραχνάκης

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δείτε τα μαθήματα

Δείτε τους διδάσκοντες

Υποβολή αιτήσεων

ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ