ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/ΕΥ)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Ενδεικτικά)
1 MΒ121 Υ Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην αλυσίδα αξίας των δασικών οικοσυστημάτων 2 6 Καραγκούνη Γλ., Τρίγκας Μ.
2 MΒ122 Υ Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση λιβαδιών – Αγροδασοπονία 2 6 Βραχνάκης Μ., Καζόγλου Ι., Κλεφτογιάννη Β.
3 MΒ123 Υ Διαχείριση θηραματικών ειδών και θήρας 2 6 Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος Κ., Σώκος Χρ.
4 ΕΥ Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* 2 6
5 ΕΥ Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό* 2 6
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30
* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Γ΄ Εξάμηνο - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1 2001 Διπλωματική εργασία 30