ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό
* Υ: Υποχρεωτικό – ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Γ΄ Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1 2001 Διπλωματική εργασία 30