Οι διδάσκοντες του προτεινόμενου ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» είναι υψηλού επιστημονικού κύρους και εξειδίκευσης, καταξιωμένοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πλούσιο διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τα σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια. Επίσης, τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα μπορεί κανείς να τα δει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου αυτά είναι αναρτημένα και οι οποίες επίσης αναφέρονται στη συνέχεια:

Α. Μέλη ΔΕΠ & ΕΤΕΠ (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κατά βαθμίδα και με αλφαβητική σειρά):

Member Image

Δρ. Βραχνάκης Μ.

Καθηγητής

"Λιβαδοπονία"
e-mail: mvrahnak@uth.gr
τηλ. 24410-64743


Member Image

Δρ. Μπίρτσας Π.

Καθηγητής

"Βιολογία Άγριας Πανίδας"
e-mail: birtsas@uth.gr
τηλ. 24410 64710


Member Image

Δρ. Νταλός Γ.

Καθηγητής

"Τεχνολογία Ξύλου"
e-mail: gntalos@uth.gr
τηλ. 24410 64747


Member Image

Δρ. Παπαδόπουλος Ι.

Καθηγητής

"Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου - Μάρκετινγκ προιόντων ξύλου"
e-mail: papadio@uth.gr
τηλ. 24410-64741

Member Image

Δρ. Σκαρβέλης Μ.

Καθηγητής

"Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση Ξύλου)
e-mail: skarvelis@uth.gr
τηλ. 24410 64743


Member Image

Δρ. Καζόγλου Ι.

Αναπληρωτής Kαθηγητής

"Διαχείριση βόσκησης σε υγροτοπικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές"
e-mail: ykazoglou@uth.gr
τηλ. 24410-64742

Member Image

Δρ. Καραγεώργος Α.

Αναπληρωτής Καθηγητής

"Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου"
e-mail: karageorgos@uth.gr
τηλ. 24410 64738

Member Image

Δρ. Καραγκούνη Γλ.

Επίκουρος Καθηγήτρια

"Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογίες Παραγωγής"
e-mail: karagg@uth.gr
τηλ. 24410 64740

Member Image

Δρ. Νινίκας Κ.

ΕΤΕΠ

e-mail: kninikas@uth.gr
τηλ. 24410-64744Β. Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων του Παν/μίου Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ, κ.ά. (με αλφαβητική σειρά):

Member Image

Δρ. Θεοδοσίου Γ.

Καθηγητής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςMember Image

Δρ. Τρίγκας Μ.

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Member Image

Δρ. Ζιάνης Δ.

ΕΤΕΠ

Γενικό Τμήμα Λάρισας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Member Image

Δρ. Κακούρος Π.

Ειδικός επιστήμονας

Ελληνικο Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και αστικού πρασίνου

Member Image

Δρ. Χασιώτης Χ.

Διευθυντής Εταιρίας «αιθέριο»
ειδικός σε θέματα αρωματικών φυτών

Member Image

Δρ. Χουβαρδάς Δ.

ΕΔΙΠ

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης