Τοποθεσία - Χώροι

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διαθέτει τρία (3) ανεξάρτητα κτίρια, συνολικής επιφάνειας >6500 τμ σε οικοπεδική έκταση 50.000 τμ, τα οποία είναι διαθέσιμα και για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Από την έναρξη του ΑΕ 2009-2010 το Τμήμα έχει αποκτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 1475 τμ που είναι σε χρήση και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρο κ.λπ. Στο κτίριο αυτό λειτουργούν 3 εργαστήρια, ήτοι τα Εργαστήρια Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας, CAD και Τεχνικού Σχεδίου, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Το Τμήμα έχει δικές του εργαστηριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 1042 τμ σε ένα μεταλλικό κτίριο το οποίο αναπτύσσεται σε 2 ορόφους (ισόγειο και 1ος όροφος). Στο ισόγειο υπάρχουν δύο (2) πολυδύναμοι εργαστηριακοί χώροι (Εργαστήρια Μηχανικής Κατεργασίας, Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου), ενώ στον 1ο όροφο υπάρχουν 6 εργαστηριακές αίθουσες (Εργαστήρια Τεχνολογίας Ξύλου, Ποιοτικού Ελέγχου, Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Σχεδιασμού επίπλων με Η/Υ). Επίσης, έχει αναπτύξει εργαστηριακές εγκαταστάσεις από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και παραπλεύρως του π. Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Τεχνολογίας και Συντήρησης Ξυλοκατασκευών συνολικής επιφάνειας 120 τμ).

Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά θα πραγματοποιούνται είναι η Αίθουσα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας, του Εργαστηρίου CAD και το αμφιθέατρο που είναι πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, προγράμματα, projectors, συστήματα τηλεδιασκέψεων και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.ά.