Το ΠΜΣ ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3685/03.09.2020 τ’Β και λειτουργεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ είναι το Μοναδικό Μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται σε όλα τα σύγχρονα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας που αυτά συντηρούν όπως δάση, λιβάδια, υγρότοπους και θηραματικά είδη, στην τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στο μάρκετινγκ βιοπροϊόντων, στις επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων όπως μανιτάρια, ρητίνη και αρωματικά φυτά, στη διαχείριση του αστικού πρασίνου, του οικοτουρισμού, στις σύγχρονες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών πόρων και στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας.

Αναγνωρισμένοι επιστήμονες από τον χώρο των ΑΕΙ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα διδάσκουν στο ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ, ενώ οι φοιτητές επωφελούνται τόσο από τις εκπαιδευτικές εκδρομές όσο και από επιστημονικές ημερίδες που διοργανώνονται σε θέματα αιχμής.

Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για να απευθύνονται σε νέους επιστήμονες αποφοίτους Τμημάτων Δασολογίας, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ή συναφούς ειδικότητας, αλλά και διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Τμημάτων Γεωπονίας, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος.